jari oves

MAX

Vse je MAXimalno

  • na okolje zelo prilagodljiva sorta
  • veliko število zrn na lat z majhnim deležem plev
  • zelo velik pridelek
  • za izboljšanje krmnega obroka pri konjih