oljna buča, hibrid

BEPPO

Najzgodnejša buča

 • zelo zgodnji hibrid, primeren tudi za dosejavanje
 • zdravo listje in plod
 • semena so velika in se z lahkoto ločijo od mezdre
 • tip rasti v obliki razvejanih plezajočih se vrež
Razvili smo novo sorto/hibrid!
Novost je

Opis

BEPPO je preizkušen, zgoden in izjemno donosen hibrid buče za
olje. V primerjavi z ostalimi sortami ali hibridi je BEPPO 15 do
20 dni zgodnejši. Zaradi zgodnjosti se rastlina izogne poletni
pripeki in boleznim. Z hitrim spravilom pridelka lažje organiziramo
spravilo. Bučnice lahko ponudimo na trgu zelo zgodaj, ko
so odkupne cene praviloma višje.
Plezajoče vreže hitro prekrijejo medvrstni prostor in tako zavrejo
rast plevelov, kar zmanjša izhlapevanje vode iz tal. Bučnice iz
hibrida BEPPO so debele in se pri spravilu odlično ločijo od
mezdre. Olje je zelo okusno, kar potrjujejo tudi uporabniki.

  Setvena norma

  • Embalaža: vreča z 18.000 semeni
  • Priporočila: 18.000 semen/ha | 1 vreča

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Nekroze listov
  6 srednje do veliko
  Pepelasta plesen (Blumeria graminis)
  6 srednje do veliko
  Sadna gniloba buč
  7 veliko
  Virusi
  6 srednje do veliko
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Začetek cvetenja
  4 zgodnje do srednje
  Dozorevanje
  1 zelo zgodnje
  KVALITETNI PARAMETRI
  Vsebnost olja
  4 malo do srednje
  PARAMETRI PRIDELKA
  Pridelek suhega zrnja
  6 srednje do veliko
  Absolutna masa
  6 srednje do veliko

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije