krušna sorta pšenice

AMICUS

Nagradi Vas s pridelkom

  • zelo velik pridelek na sušnih tleh
  • zgodnja sorta
  • stabilna rastlina
  • eden izmed staršev sorte AMICUS je sorta apache, katera je požlahtnjena na naše pridelovalno območje