ozimna rž, hibrid

SU FORSETTI

Vse je popolno

  • nižja, zelo stabilna rastlina
  • izjemni pridelki, tudi na slabših tleh
  • visoki parametri kakovosti
  • odlična hektolitrska teža in visoko padno število