ozimna tritikala

TRIBONUS

Trikrat da

 • odlična prezimitev
 • stabilnost
 • najboljši pridelek
 • zdrava rastlina

Opis

Ozimna tritikala TRIBONUS je rezultat odličnega žlahtniteljskega dela iz Avstrije. Rezultati uradnega preizkušanje so sorto TRIBONUS postavili na vrh najboljših sort ozimnih tritikal. TRIBONUS je prepoznaven po treh odlikah: odlična prezimitev, stabilnost in izjemen pridelek. Odlikuje se tudi z izjemnim zdravstvenim stanjem pridelka.

  Setvena norma

  • Embalaža: 30 kg
  • Čas setve: 20. september - konec oktobra
  • Priporočila: 250—400 zrn/m² | 120—200 kg/ha (odvisno od časa setve)

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Pšenicna rja (Puccinia recondita)
  6 srednje do veliko
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Tolerantnost na poleganje
  4 malo do srednje

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije