ozimni ječmen, dvovrstni

HANNELORE

Priboljšek v jaslih

 • zelo velik pridelek
 • izjemna velikost zrnja
 • stabilna rastlina
 • tolerantnost na listni ožig in progavost

Opis

Ječmen HANNELORE zagotavlja kakovostno in ješčno zrnje, za katerega Vam bodo živali hvaležne. Pridelovalci so zelo zadovoljni s sorto HANNELORE, ker je izjemno stabilna in rodna. Kombinacija odličnega pridelka in stabilnosti rastline z zdravo, stabilno slamo, sta genetski lastnosti ječmena HANNELORE. Velikost in dobra meljava zrnja ter dobra absolutna in hektolitrska masa so pri HANNELORE posebnost. Sortni profil dopolnjujejo dobra tolerantnost na listno progavost in ožig. V topli jeseni je dana možnost za nalet uši in pri zgodnji setvi nevarnost infekcije z virusom BYDV.

  Setvena norma

  • Embalaža: 30 kg | BigBag: 500 kg (po povpraševanju)
  • Čas setve: 20. september - 10. oktober
  • Priporočila: 310—340 zrn/m² | 160—210 kg/ha

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Virus rumene pritlikavosti ječmena (BYDV)
  7 veliko
  Mrežasta pegavost ječmena (Drechslera teres)
  5 srednje
  Ječmenova ramularijska pegavost (Ramularia collo-cygni)
  7 veliko
  Ječmenov ožig (Rhynchosporium secalis)
  3 malo
  Snežni ožig (Typhula incarnata)
  6 srednje do veliko
  Ječmenova rja (Puccinia hordei)
  9 zelo veliko
  BYMV (tip 1)
  9 zelo veliko
  Pepelasta plesen (Blumeria graminis)
  7 veliko
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Višina
  3 nizka
  Dozorevanje*
  6 srednje do pozno
  Tolerantnost na poleganje
  2 zelo malo ali malo
  Lom klasa
  3 malo
  Klasenje
  6 srednje do pozno
  Prezimna trdnost
  7 veliko
  Lom slame
  4 malo do srednje
  KVALITETNI PARAMETRI
  Velikost zrnja > 2,2 mm
  8 veliko do zelo veliko
  Surove vlaknine
  4 malo do srednje
  Surove beljakovine
  7 veliko
  Hektolitrska teža
  6 srednje do veliko
  Velikost zrnja > 2,2 mm
  8 veliko do zelo veliko
  PARAMETRI PRIDELKA
  Absolutna masa
  8 veliko do zelo veliko
  Pridelek zrnja / vlažna območja
  3 malo
  Pridelek zrnja / sušna območja
  2 zelo malo ali malo

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije