ozimni ječmen, dvovrstni

HANNELORE

Priboljšek v jaslih

 • zelo velik pridelek
 • izjemna velikost zrnja
 • stabilna rastlina
 • tolerantnost na listni ožig in progavost

Opis

Ječmen HANNELORE zagotavlja kakovostno in ješčno zrnje, za katerega Vam bodo živali hvaležne. Pridelovalci so zelo zadovoljni s sorto HANNELORE, ker je izjemno stabilna in rodna. Kombinacija odličnega pridelka in stabilnosti rastline z zdravo, stabilno slamo, sta genetski lastnosti ječmena HANNELORE. Velikost in dobra meljava zrnja ter dobra absolutna in hektolitrska masa so pri HANNELORE posebnost. Sortni profil dopolnjujejo dobra tolerantnost na listno progavost in ožig. V topli jeseni je dana možnost za nalet uši in pri zgodnji setvi nevarnost infekcije z virusom BYDV.

  Setvena norma

  • Embalaža: 30 kg | BigBag: 500 kg (po povpraševanju)
  • Čas setve: 20. september - 10. oktober
  • Priporočila: 310—340 zrn/m² | 160—210 kg/ha

  Profil sorte

  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Dozorevanje*
  6 srednje do pozno
  KVALITETNI PARAMETRI
  Velikost zrnja > 2,2 mm
  8 veliko do zelo veliko

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije