soja, zrelost 000

AURELINA

Med najzgodnejšimi

 • zelo zgodnja sorta z velikim pridelkom
 • visoka vsebnost beljakovin
 • svetel popek in veliko zrno
 • dobra stabilnost rastline

Opis

AURELINA je nova sorta soje iz Reichersberga (žlahtniteljski center soje v Avstriji), ki postavlja nove standarde v zrelostni skupini 000 glede pridelka zrnja in vsebnosti beljakovin. AURELINA dozori zelo zgodaj in v svoji zrelostni skupini vodi po pridelkih. Soja AURELINA je zelo tolerantna na izpadanje zrnja. Zaradi velikosti zrnja in svetle barve zelo zanimiva za pridelavo soje za človeško prehrano. Hiter mladostni razvoj in odlična stabilnost rastline, dopolnjujeta popolnost sortnega profila soje AURELINA.

  Setvena norma

  • Embalaža: vreča s 150.000 zrni
  • Priporočila: 60 - 70 zrn/m² | 4 - 5 vreče/ha

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Bakteriozen
  5 srednje
  Peronospora
  4 malo do srednje
  Nečistoče
  5 srednje
  Sclerotinia sclerotinorum
  4 malo do srednje
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Razraščanje*
  5 srednje
  Višina
  5 srednja
  Mladostni razvoj
  7 hitro
  Dozorevanje
  3 zgodnje
  Tolerantnost na poleganje
  4 malo do srednje
  KVALITETNI PARAMETRI
  Barva popka
  0 0
  Vsebnost olja
  4 malo do srednje
  Surove beljakovine
  8 veliko do zelo veliko
  PARAMETRI PRIDELKA
  Pridelek suhega zrnja
  7 veliko
  Absolutna masa
  6 srednje do veliko

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

   

   

  Rok TERČIČ, Šmarje pri Jelšah:

  „Sorta ki jo bom zagotovo še sejal, saj se je izkazala s pridelkom, kljub zahtevni pridelovalni sezoni 2023.“

   

   

  Novice & Informacije