črna detelja

REICHERSBERGER NEU BIO

idealna za krmo ali kot predposevek!

 • velik delež listne mase
 • visoka vrednost beljakovin
 • dober pridelek zelene mase in suhe snovi
 • po košnji je regeneracija hitra

Opis

Na podlagi ugodnega razmerja med listi in steblom in izjemno veliko vsebnstjo beljakovin je sorta REICHERSBERGER NEU v primerjavi z ostalimi sortami izjmna po pridelku in kakovosti krme. Črna detelja uspeva v zmernih klimatskih razmerah in na težjih glinenih tleh.

  Setvena norma

  • Embalaža: 10 kg
  • Čas setve: do sredine avgusta
  • Priporočila: 20—25 kg/ha

  Profil sorte

  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Prezimna trdnost
  6 srednje do veliko
  Začetek cvetenja
  5 srednje
  Tolerantnost na poleganje
  5 srednje
  Višina
  6 srednja do visoka
  OSTALE LASTNOSTI
  Splošni vtis
  8 dobro do zelo dobro
  PARAMETRI PRIDELKA
  Pridelek mokre mase
  7 veliko

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije