travno deteljna mešanica za njivske površine

FUTTERPROFI KM

Mešanica za težja, vlažnješa tla.

 • izrazito zgodnja košnja, primerna za zeleno krmo ali silažo
 • velik in kakovosten beljakovinsko in energetsko bogat pridelek
 • za srednje težka tla
 • odličen predposevek poljščinam

Opis

Travno deteljna mešanica za 2-3 leta intenzivne rabe, na vlažnih njivskih površinah. Dobra prezimitev travne ruše, velik pridelek koncentrirana enegija so razlogi, da se odločimo za uporabo travno deteljne mešanice FUTTERPROFI KM.

Sestava:
28% črna detelja (Trifolium pratense)
5% bela detelja (Trifolium repens)
18% trpežna ljuljka (Lollium perenne)
15% skrižana ljuljka (Lolium x boucheanum Kunth)
14% travniška bilnica (Festuca pratensis)
10% pasja trava (Dactylis glomerata)
10% mačji rep (Phleum pratense)

  Setvena norma

  • Embalaža: 10 kg
  • Čas setve: april-september
  • Priporočila: 25 kg/ha

  Sestava:
  28% črna detelja (Trifolium pratense)
  5% bela detelja (Trifolium repens)
  15% skrižana ljuljka (Lolium x boucheanum Kunth)
  15 % trpežna ljuljka (Lollium perenne)
  9% travniška bilnica (Festuca pratensis)
  10% pasja trava (Dactylis glomerata)
  11% mačji rep (Phleum pratense)
  7% festololium (Festololium)

  Novice & Informacije