Trvalá lúčna zmes

GRÜNLANDPROFI B

Trvalá lúčna zmes, stredne intenzívna, pre stredné a suché zemepisné polohy

 • Vhodná pre 3-4 kosby za rok , využitie pre polohy až do 800 m n.m.
 • Výhodné zastúpenie širokého podielu rôznych druhov tráv
 • 30% podiel nízkorastúcich tráv garantuje hustú, dobre regenerujúcu a utláčaniu odolnú mačinu

Popis

GRÜNLANDPROFI B
poskytuje vysokú úrodu sušiny a výživné krmivo už pri malom
počte kosieb za rok. Vysoký podiel suchuodolných druhov tráv v
zmesi garantuje úrodu aj v suchých ročníkoch alebo na južných
svahoch.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 10 kg
  • Doporučený termín sejby: apríl-september
  • Odporúčaný výsevok: 30kg/ha