jari ječmen

WILMA

Zdrav pridelek

 • kakovostno zrnje bogato z beljakovinami
 • zgodnja, srednje visoka in stabilna rastlina
 • tolerantnost na bolezni, zato odlično zdravstveno stanje
 • debelo zrnje z veliko hektolitrsko maso in odličnim pridelkom

Opis

WILMA je nova sorta jarega ječmena, ki se predstavlja v najlepši luči. WILMA izkazuje zelo dober potencial za velik in stabilen pridelek. Zrnje sorte WILMA je veliko z veliko hektolitersko maso. WILMA je srednje visoka in zelo stabilna sorta krmnega ječmena.

  Setvena norma

  • Embalaža: 30 kg
  • Priporočila: 310—350 zrn/m² | 140—170 kg/ha

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Ječmenova rja (Puccinia hordei)
  5 srednje
  Pepelasta plesen (Blumeria graminis)
  8 veliko do zelo veliko
  Mrežasta pegavost ječmena (Drechslera teres)
  3 malo
  Ječmenova ramularijska pegavost (Ramularia collo-cygni)
  6 srednje do veliko
  Ječmenov ožig (Rhynchosporium secalis)
  3 malo
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Višina
  5 srednja
  Klasenje
  5 srednje
  Dozorevanje
  4 zgodnje do srednje
  Tolerantnost na poleganje
  5 srednje
  Lom klasa
  2 zelo malo ali malo
  KVALITETNI PARAMETRI
  Velikost zrnja > 2,2 mm
  5 srednje
  Hektolitrska teža
  6 srednje do veliko
  Velikost zrnja > 2,2 mm
  7 veliko
  Surove vlaknine
  4 malo do srednje
  Surove beljakovine
  7 veliko
  PARAMETRI PRIDELKA
  Absolutna masa
  5 srednje
  Pridelek zrnja / vlažna območja
  3 malo
  Pridelek zrnja / sušna območja
  4 malo do srednje

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije