silažna koruza, koruza za zrnje | FAO: 410 | DKC5065 | tip zrnja: Z

ABSOLUTO®

Odgovor na vse

  • najvišji pridelek (ocena 9)
  • zelo toleranten hibrid na mikotoksine
  • dober mladostni razvoj
  • optimalen hibrid za zrnje in silažo