koruza za zrnje in silažo | FAO: 420 | DKC5206 | tip zrnja: Z

ASSPRO®

Izjemni storži

 • Velik pridelek zrnja
 • Izjemno veliki storži
 • Zelo stabilna rastlina
 • Pozna žetev
Razvili smo novo sorto/hibrid!
Novost je

Opis

ASSPRO® je novejši hibrid koruze z odličnim potencialom za pridelek na dobrih legah.
Rezultati uradnega preizkušanja v Avstriji (AGES), kot tudi demonstracijski poskusi kažejo, da je ASSPRO® prepričal z zelo visokimi pridelki zrnja. ASSPRO® lahko pokaže svoj neverjeten potencial storžev zlasti na ugodnih lokacijah.

  Setvena norma

  • Embalaža: vreča s 50.000 zrni
  • Priporočila: srednje težka tla: 80.000-85.0000 zrn/ha | lahka tla: 70.000-80.000 zrn/ha

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Listna progavost (Helminthosporium turcicum)
  3 malo
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Višina
  6 srednja do visoka
  PARAMETRI PRIDELKA
  Pridelek suhega zrnja
  9 zelo veliko
  Tip zrnja
  0 0

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

   

   

  Damijan ŠEME, Grosuplje:

  „Prvič sem previdno preizkusil hibrid ASSPRO letu 2022. Njegova silaža je nekaj najboljšega za moje krave molznice.”

   

   

  Novice & Informacije