silažna koruza | FAO: 500 | tip zrnja: Z

KEDIRO

Veliko silaže v silosu

 • zelo visoka rastlina z rekordnimi pridelki zelene mase
 • izjemna kvaliteta silaže in njena prebavljivost
 • dobro olistane rastline
 • hibrid primeren za pozno spravilo

Opis

Ekstremno visoke rastline koruze KEDIRO zagotavljajo izjemno količino zelene mase. Kljub svoji višini, so rastline precej stabilne. KEDIRO spada v svojem zrelostnem razredu med hibride tolerantnejše na bolezni in odličnim Stay-green učinkom. Energetsko vrednost silaže (vsebnost škroba in surovih vlaknin) lahko reguliramo z različno gostoto setve.

  Setvena norma

  • Embalaža: vreča z 50.000 zrni
  • Priporočila: 70 - 85.000 zrn/ha

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Fuzarioze na steblu (Fusarium spp.)
  3 malo
  Listna progavost (Helminthosporium turcicum)
  5 srednje
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Tolerantnost na mraz
  4 malo do srednje
  Tolerantnost na poleganje
  3 malo
  Višina
  9 zelo visoka
  Zdravje listov
  2 zelo počasi ali počasi
  Lom rastlin
  2 zelo malo ali malo
  Mladostni razvoj
  4 počasi do srednje
  FAO
  500 0
  OSTALE LASTNOSTI
  Splošni vtis
  3 slabo
  PARAMETRI PRIDELKA
  Pridelek mokre mase
  8 veliko do zelo veliko
  Pridelek suhega zrnja
  7 veliko
  Tip zrnja
  0 0

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije