oljna ogrščica, hibrid

ARTEMIS

Olimpijski zmagovalec

 • najboljše ocenjen hibrid po pridelku zrnja in vsebnosti olja v Avstriji
 • odlična tolerantnost na virus TuYV
 • odlična stabilnost rastlin
 • srednje zgodnje dozorevanje

Opis

ARTEMIS je najnovejši hibrid, registriran leta 2019. Predstavlja
nov mejnik v pridelku zrnja, vsebnosti in pridelku olja.
ARTEMIS daje odlične pridelke tako na sušnih, kot na vlažnih
območjih. ARTEMIS je srednje zgodnji hibrid glede na čas
dozorevanja. Pomembna pa je tudi njegova stabilnost. Toleranten
je na virus TuYV pa tudi na ostale bolezni (ocena 2 na Scleroti
nio v Avstriji).

  Setvena norma

  • Embalaža: vreče po 0,5 in 1,65 mio zrn
  • Čas setve: 20. avgust - 20. september
  • Priporočila: 40 - 50 zrn/m²

  Novice & Informacije