oljna ogrščica, sorta

SIDNEY

Sorta s pridelkom hibrida

 • zelo velik pridelek zrnja
 • izjemno zdravstveno stanje
 • najboljša maščobna kislinska sestava
 • linijska sorta

Opis

Na podlagi uradnega preizkušanja v zadnjih štirih letih je linijskia sorta SIDNEY dosegala pridelke nekaterih hibridov. Linijska sorta SIDNEY je srednje pozna. Njena najpomembnejša lastnost je zelo velik pridelek zrnja. Srednje visoko sorto SIDNEY še dopolnjuje: stabilnost in izredna tolerantnost na bolezni. Na Češkem jo pridelujejo kot vodilno linijsko sorto za izdelavo jedilnega olja.

  Setvena norma

  • Embalaža: 0,7 MK
  • Priporočila: 0,7 MK

  Novice & Informacije