Sončnice za olje

SUMAN

Posebej donosne

 • odlična vsebnost olja
 • veliko zrnje
 • zelo tolerantna
 • srednje zgodnja sončnica

Opis

SUMAN je nova, izjemno tolerantna oljna sončnica, ki je prepričala z vrhunskimi donosi pri uradnem preizkušanju in v poljedelski pridelavi. S svojim lepim velikim kobulom/cvetom, SUMAN prinaša tudi najvišje pridelke olja.

  Setvena norma

  • Embalaža: 150.000 zrn/vreča
  • Priporočila: 60.000-65.000 zrn/ha

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Črna pegavost sončnic (Phoma)
  4 malo do srednje
  Gniloba glave (Sclerotinia)
  4 malo do srednje
  Gniloba stebla (Sclerotinia)
  4 malo do srednje
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Višina
  8 visoka do zelo visoka
  Mladostni razvoj
  7 hitro
  Položaj kobula
  5 srednje upognjen
  Dozorevanje
  7 pozno
  Tolerantnost na poleganje
  6 srednje do veliko
  Začetek cvetenja
  5 srednje
  KVALITETNI PARAMETRI
  Vsebnost olja
  6 srednje do veliko
  PARAMETRI PRIDELKA
  Pridelek suhega zrnja
  8 veliko do zelo veliko
  Absolutna masa
  8 veliko do zelo veliko

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije