ozimni ječmen, večredni

ADALINA

Plemenita za pridelavo

  • zgodnji čas cvetenja in zorenja
  • visok pridelek velikega zrnja
  • dobra izkoriščenost dušika
  • odličen pridelek (sušna in vlažna tla)