travno deteljna mešanica za njivske površine

FUTTERPROFI KM

Mešanica za težja, vlažnješa tla.

 • izrazito zgodnja košnja, primerna za zeleno krmo ali silažo
 • velik in kakovosten beljakovinsko in energetsko bogat pridelek
 • za srednje težka tla
 • odličen predposevek poljščinam

Opis

Travno deteljna mešanica za 2-3 leta intenzivne rabe, na vlažnih njivskih površinah. Dobra prezimtev travne ruše, velik pridelek koncentrirana enegija so razlogi, da se odločimo za uporabo travno deteljne mešanice FUTTERPROFI KM.

  Setvena norma

  • Embalaža: 10 kg
  • Čas setve: april-avgust
  • Priporočila: 25 kg/ha

  Novice & Informacije