travno deteljna mešanica za ekstenzivne površine

GRÜNLANDPROFI BE

Mešanica za ekstenzivne površine, brežine in zelenice, kjer kosimo le za potrebe vzdrževanja.

  • mešanica je primerna za novo setev tudi na ekstremno slabih površinah
  • za zatravite komunalnih površin (brežine, zelenice)
  • ruša je zelo gosta, pokrovna, prenaša obremenitve in varuje tla pred erozijo
  • mešanica Grünlandprofi BE je sestavljena iz rastlinskih vrst z nizko rastjo, ki ne potrebujejo pogoste košnje

Opis

V mešanici GRÜNLANDPROFI BE je velik delež rdeče bilnice, ki dobro uspeva v sušnih s hranili siromašnih in ekstenzivnih tleh. GRÜNLANDPROFI BE je specialist za ekstenzivne lege.

Sestava:
5% bela detelja (Trifolium repens)
15% švedska detelja (Trifolium hybridum)
30 % trpežna ljuljka (Lollium perenne)
10% travniška bilnica (Festuca pratensis)
30% rdeča bilnica (Festuca rubra)
10% trstikasta bilnica (Festuca arundinacea)

    Setvena norma

    • Embalaža: 10 kg
    • Priporočila: 30—60 kg/ha