travno deteljna mešanica

GRÜNLANDPROFI G

Za kakovostno pašo.

 • mešanica je primerna za novo setev travinja s pašno rabo
 • travna ruša ima intenzivno pokrovnost in prenaša velike obremenitve
 • za srednje težka tla, do 800 m nadmorske višin
 • mešanico Grünlandprofi G lahko uporabljamo za pašo, seno in silažo

Opis

Intenzivna travno deteljna mešanica za pašo, na večletnem ali trajnem travinju. Mešanica vsebuje pestro vrstno sestavo, ima intenzivno pokrovnost in odlično prenaša obremenitve. Za srednje težka tla do 800 metrov nadmorske višine.

  Setvena norma

  • Embalaža: 10 kg
  • Čas setve: april-avgust
  • Priporočila: 30 kg/ha

  Sestava:
  10% bela detelja (Trifolium repens)
  7% navadna nokota (Lotus corniculatus)
  18 % trpežna ljuljka (Lollium perenne)
  15% travniška bilnica (Festuca pratensis)
  10% rdeča bilnica (Festuca rubra)
  7% pasja trava (Dactylis glomerata)
  26% travniška latovka (Poa pratensis)
  7% mačji rep (Phleum pratense)

  Novice & Informacije