Typ: Ziarna flint-dent| FAO: 240

FABRIKANT

  • Wysoki plon suchej masy wśród odmian średniowczesnych
  • Mocny wczesny wigor i szerokie „okno siewu”
  • Rekomendowana do uprawy w rejonach o trudnych warunkach glebowych
  • Bardzo dobre parametry jakościowe kiszonki

Nadzorowanie plantacji

  • Zalecenia dotyczące uprawy: ziarno: 8 - 8,5 roślin/m2, kiszonka: 8,5 - 9,5 roślin/m2

Aktualności i
wydarzenia

Quick Links