Typ: Ziarna flint-dent| FAO: 230-240

MEANDROS

  • Wysokie, masywne rośliny
  • Mocny „stay-green”
  • Bardzo duży udział kolb w zakiszanej masie
  • Wysoka strawność włókna
  • Wysoka energetyczność paszy
  • Możliwość uprawy na ziarno

Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: Dostępna w opakowaniu 50.000 nasion, 80.000 nasion
  • Zalecenia dotyczące uprawy: ziarno: 8 - 8,5 roślin/m2, kiszonka: 9 - 9,5 roślin/m2

Aktualności i
wydarzenia

Quick Links