Typ: Ziarna flint-flint-dent| FAO: 240

GARRIDO

  • Wysoki potencjał plonowania na ziarno i na kiszonkę
  • Wysoka energetyczność kiszonki
  • Wyjątkowa tolerancja na wyleganie
  • Wysoki udział kolb

Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: Dostępna w opakowaniu 50.000 nasion, 80.000 nasion
  • Zalecenia dotyczące uprawy: ziarno: 8 - 8,5 roślin/m2, kiszonka: 8,5 - 9,5 roślin/m2

Aktualności i
wydarzenia

Quick Links