Typ: Ziarna flint-flint-dent| FAO: 240

SM HETMAN

  • Uniwersalność użytkowania: ziarno i kiszonka
  • Wysoka odporność na okresowe niedobory wody
  • Bardzo mocny wczesny wigor siewek
  • Bardzo wysoka odporność na fuzariozy łodyg i kolb

Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: Dostępna w opakowaniu 50.000 nasion, 80.000 nasion
  • Zalecenia dotyczące uprawy: ziarno: 7,5 - 8 roślin/m2, kiszonka: 8,5 - 9 roślin/m2

Aktualności i
wydarzenia

Quick Links