Typ: Ziarna flint-dent| FAO: 240-250

FARRAGO

  • Bardzo wysoki plon ziarna
  • Wysoki plon suchej masy
  • Szczególnie przydatna na słabsze stanowiska do uprawy kukurydzy
  • Wysoka strawność włókna

Nadzorowanie plantacji

  • Zalecenia dotyczące uprawy: ziarno: 8 - 8,5 roślin/m2, kiszonka: 8,5 - 9,5 roślin/m2

Aktualności i
wydarzenia

Quick Links