Typ: Ziarna flint-flint-dent| FAO: 230-240

PHILIPUS

  • Wysoki potencjał plonowania na ziarno i na kiszonkę
  • Wybitny wigor początkowy i tolerancja na chłody
  • Mocny efekt „stay-green" i dobra zdrowotność roślin
  • Przydatna na mniej zasobne i lżejsze gleby

Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: Dostępna w opakowaniu 50.000 nasion, 80.000 nasion
  • Zalecenia dotyczące uprawy: ziarno: 8 - 8,5 roślin/m2, kiszonka: 9 - 9,5 roślin/m2

Aktualności i
wydarzenia

Quick Links