kakovostna sorta pšenice

AURELIUS

Vreden zlata

 • srednje zgodnja, zdrava in stabilna sorta
 • resnica z zelo velikim pridelkom
 • najboljši izplen moke
 • dobra kakovost: B/A (Slovenija), BQG: 7 (Avstrija)

Opis

AURELIUS je novejša sorta pšenice, resnica. Eden od staršev te sorte je sorta LUKULLUS. Glede na to, da AURELIUS izhaja iz zelo poznane sorte in na podlagi rezultatov uradnega preizkušanja se lahko sorta AURELIUS s sorto LUKULLUS primerja v: podobnem setvenem odmerku, času zrelosti, podobno višino, z izplenom moke. Prav tako sta si sorti podobni po izjemni tolerantnosti na bolezni in parametrih kakovosti, kot so: padno število, sedimenta-
cija in hektolitrska masa. Nova sorta AURELIUS, katere drugi starš je sorta Capo (izjemno spoštovana sorta v mlinarstvu) se od staršev odlikuje po večji stabilnosti rastline in enormnem pridelku zrnja, predvsem v sušnih območjih.

  Setvena norma

  • Embalaža: 30 kg | BigBag: 500 kg (po povpraševanju)
  • Čas setve: 25. september - 25. november
  • Priporočila: 280—400 zrn/m² | 130—210 kg/ha (odvisno od časa setve)

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Fuzarioze klasa (Fusarium)
  6 srednje do veliko
  Pšenicna rja (Puccinia recondita)
  5 srednje
  Pšenicna listna pegavost (Septoria tritici)
  6 srednje do veliko
  Pepelasta plesen (Blumeria graminis)
  4 malo do srednje
  Rumena rja (Puccinia striiformis)
  3 malo
  Rjavenje pšeničnih plev (Septoria nodorum)
  5 srednje
  Pšenična listna pegavost (Septoria tritici)
  7 veliko
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Klasenje
  3 zgodnje
  Prezimna trdnost
  4 malo do srednje
  Kaljenje v klasu
  2 zelo malo ali malo
  Dozorevanje
  4 zgodnje do srednje
  Tolerantnost na poleganje
  3 malo
  Višina
  4 nizka do srednja
  KVALITETNI PARAMETRI
  Kakovostna skupina
  7 kakovostna
  Volumen sedimenta
  7 veliko
  Eksenziogram - raztezanje lepka
  7 veliko
  Padno število (poHagberg)
  7 veliko
  Vlažni lepek
  5 srednje
  Hektolitrska teža
  8 veliko do zelo veliko
  Delež moke
  8 veliko do zelo veliko
  Vir
  8 veliko do zelo veliko
  Surove beljakovine
  5 srednje
  Sedimentacijska vrednost
  8 veliko do zelo veliko
  Raztezanje testa (135 min)
  7 veliko
  Farinogram - kvaliteta testa
  7 veliko
  Farinogram - stabilnost testa
  7 veliko
  Farinogram - vezava vode
  4 malo do srednje
  PARAMETRI PRIDELKA
  Sklop rastlin
  6 srednje do veliko
  Pridelek zrnja / vlažna območja
  7 veliko
  Pridelek zrnja / sušna območja
  6 srednje do veliko
  Absolutna masa
  6 srednje do veliko

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Novice & Informacije