vmesni dosevek, neprezimni

BODENFIT

Mešanica za „FIT“ tla

  • Je odličen predposevek za koruzo in sojo
  • V nastalih strukturnih tleh se povečuje delež humusa in pojav Mikorize
  • Zelo tolerantna na vročino, uspeva tudi na sušnih in s soljo bogatih tleh
  • Zaradi drobnih semen priporočamo dobro predsetveno pripravo in kakovostno setev

Opis

Popolnoma nova mešanica BODENFIT je sestavljena na osnovi poznavanja različnih rastlinskih vrst, ki se med seboj dopolnjujejo. V mešanici prisotne rastline imajo različno globoke korenine. Raznolike korenine poskrbijo za enakomerno rahljanje in zračenje vseh talnih horizontov. Rastline preko zime pomrznejo, v njihove koreninske kanale se infiltrira voda, ki s pomočjo zmrzali rahlja tla.
V nastalih strukturnih tleh se povečuje delež humusa in pojav Mikorize. Mikoriza je sožitje med glivami in višjimi rastlinami. Glive pospešujejo razkroj organskih spojin in rastlinam dovajajo fosfor in dušik, t