vmesni dosevek, neprezimni

BONI

Akumulacija dušika

 • vse rastline v mešanici BONI rastejo hitro in s tem zatirajo razvoja plevelov
 • navadni grahor, proizvaja snov: neurotoxin (zmanjšuje populacijo polžev in uši)
 • ob prvem jesenskem mrazu rastline v mešanici pomrznejo
 • posevka ne dognojujemo z dušikom

Opis

Mešanico sestavljajo navadni grahor, jara grašica in meliorativna
redkev. Navadni grahor in grašica absorbirata do 150 kg dušika
(N) / ha, toda ta dušik bi se lahko že jeseni in preko zime izpral v
podtalnico. V tem primeru nastopi vloga meliorativne redkve, ki
s svojo globoko korenino rahlja tla in presežek mineralnega
dušik akumulira in ga veže v organsko obliko oziroma svoj
podzemni koren. Steblo meliorativne redkve ne oleseni in ne
preide v generativno fazo. Koren, ki je v zemlji služi kot banka
dušika in je komaj pomladi ob višji temperaturi tal, po mineralizaciji
organske snovi dostopen naslednji poljščini v njivskem
kolobarju.

  Setvena norma

  • Embalaža: 25 kg
  • Čas setve: do konca julija
  • Priporočila: 40–60 kg/ha

  Novice & Informacije