WASSERGÜTE FRÜH

Optimalno za vsak kolobar

 • Jesensko ali spomladansko oranje bo bistveno lažje in ceneje
 • Pri prvem jesenskem mrazu rastline v mešanici FRÜH pomrznejo
 • Raznolika in bogata paša za čebele
 • Odlično se vključuje v kolobar pri minimalni obdelavi tal
Razvili smo novo sorto/hibrid!
Novost je

Opis

Nova mešanica FRÜH iz različnih rastlinskih vrst ne vsebuje vrst iz skupine križnic. Škodljivci je ne napadejo. MUNGO in facelija nista v sorodu z gospodarsko pomembnimi kmetijskimi rastlinami. Zelo pomembna lastnost mešanice FRÜH je, da je primerna za setev na vodovarstvenih območjih, kajti z intenzivno rastjo onemogoča izpiranje preseženega dušika iz tal v podtalnico. Odlično zavira rast plevelov. V poletnih mesecih barvni cvetovi v mešanici FRÜH oživijo in polepšajo krajino. Mešanici FRÜH je raznolika in bogata paša za čebele. Pri prvem jesenskem mrazu rastline v mešanici FRÜH pomrznejo. Jesensko ali spomladansko oranje bo bistveno lažje in ceneje. Odlično se vključuje v kolobar pri minimalni obdelavi tal. Mešanico sejemo takoj po žetvi strnih žit, začetek avgusta (priporoča se slepa setev). Čeprav je v času setve suša in vročina, rastlinska vrsta MUNGO raste zelo intenzivno.

  Setvena norma

  • Embalaža: 12 kg (Zaradi drobnih semen priporočamo dobro predsetveno pripravo in kakovostno setev.)
  • Čas setve: do sredine avgusta
  • Priporočila: 12 kg/ha, 1 vreča/ha
  MEŠANICO SESTAVLJAJO
  Alexandrijksa detelja Trifolium alexandrinum
  Facelija Phacelia tanacetifolia
  Velikolistna detelja Trifolium spp.
  Abesinska gizotija MUNGO Guizotia abyssinica

  Novice & Informacije