vmesni dosevek, neprezimni

MUNGO

Odličen v vročini

 • Zmanjša se prenos bolezni in škodljivcev med kulturami
 • Z vnosom humusa se izboljša struktura tal
 • Manjše izpiranje hranil v podtalnico, večja vezava hranil in vode
 • Zmanjšuje zapleveljenost tal

Opis

Abesinska gizotija MUNGO ni v sorodu z drugimi glavnimi poljedelskimi kulturami, zato se zmanjša prenos bolezni in škodljivcev med kulturami. Dobro prenaša sušne razmere. Možna v kombinaciji z različnimi vrstami dosevkov. Odličen posevek za direktno setev. MUNGO se ne pojavlja kot relativen plevel.
Zmanjšuje zapleveljenost tal. Onemogoča vetrno in vodnoerozijo. Rastline pomrznejo že pri -0,5°C. Na tleh pusti ogromno organske mase.
Zaradi ugodnega C:N razmerja se organska masa dobro mineralizira. Z vnosom humusa se izboljša struktura tal, tla so bolj zračna. Zmanjša se izpiranje hranil v podtalnico. Večja je vezava hranil in vode.

  Setvena norma

  • Embalaža: 10 kg
  • Čas setve: julij-avgust
  • Priporočila: 8 – 10 kg/ha, priporočamo dobro predsetveno pripravo in kakovostno setev

  Novice & Informacije