krmni grah za zrnje

TIP

Namig za popolnost

 • močne vitice in ne potrebuje opore
 • višja, vendar stabilna rastlina
 • plevelu onemogoča rast
 • zrnje je rumeno, veliko in bogato z beljakovinami

Opis

Da živalske beljakovine lahko pri prehrani živali zamenjamo z
rastlinskimi smo pomislili pred leti, ko je bila izdana prepoved
krmljenja živali z beljakovinami živalskega izvora, zaradi
širjenja BSE – možganska bolezen govedi.
Jari grah je izrazita rastlina dolgega dne, cveti ko se dan daljša, iz
tega sledi, da ga posejemo zelo zgodaj, kajti tako si bodo razvojne
fenofaze sledile počasi, močne rastline bodo obilno cvetele in
izoblikovale nastavke za dober pridelek. Kali že 1 do 3 °C, jare
sorte prenesejo temperaturo do -3 °C. Posejemo ga čimprej v
marcu, tako da posevek izkoristi pomladansko vlago.
Sorta krmnega graha z velikimi pridelki zrnja, ki je bogato z
beljakovinami nosi ime TIP. Je srednje zgodnji in visok. TIP je za
proizvodnjo zrnja enostavno popoln.

  Setvena norma

  • Embalaža: vreča z 100.000 zrni
  • Priporočila: 90 zrn/m² | 9 vreč/ha

  Profil sorte

  BOLEZNI
  Virusi
  2 zelo malo ali malo
  AGRONOMSKE LASTNOSTI
  Začetek cvetenja
  5 srednje
  Mladostni razvoj
  8 hitro do zelo hitro
  Dozorevanje
  7 pozno
  Tolerantnost na poleganje
  2 zelo malo ali malo
  Višina
  7 visoka
  PARAMETRI PRIDELKA
  Pridelek suhega zrnja
  6 srednje do veliko
  Absolutna masa
  5 srednje

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja