Ozimna žita

Ozimna žita

Alternativna žita

Alternativna žita

Ostala semena

Ostala semena

Mak

Mak

Ozimna rž

Ozimna rž

Pira

Pira

EBNERS ROTKORN

EBNERS ROTKORN

EBNERS ROTKORN

EBNERS ROTKORN

EINKORN

EINKORN

EINKORN

EINKORN

FARVENTO

FARVENTO

FARVENTO

FARVENTO

Ozimna tritikala

Ozimna tritikala

Ozimna rž, sorta

Ozimna rž, sorta

Ozimna rž, hibrid

Ozimna rž, hibrid

Ozimna rž za košnjo

Ozimna rž za košnjo

DUKATO

DUKATO

DUKATO

DUKATO

PROTECTOR

PROTECTOR

SU FORSETTI

SU FORSETTI

CLAUDIUS

CLAUDIUS

Ozimni ječmen

Ozimni ječmen

Dvovrstni ječmen

Dvovrstni ječmen

Večvrstni ječmen

Večvrstni ječmen

Pivovarski ječmen

Pivovarski ječmen

Hibridni ječmen

Hibridni ječmen

ADALINA

ADALINA

LENTIA

LENTIA

CLAUDIUS

CLAUDIUS

TRIBONUS

TRIBONUS

Ozimna pšenica

Ozimna pšenica

Krušna pšenica

Krušna pšenica

Krmna pšenica

Krmna pšenica

HANNELORE

HANNELORE

LENTIA

LENTIA

Tiberius

TIBERIUS

TIBERIUS

Vmesni Dosevki

Vmesni Dosevki

Vmesni dosevki za zeleno gnoje

Vmesni dosevki za zeleno gnoje

Kakovostna pšenica

Kakovostna pšenica

ACTIVUS

ACTIVUS

ALBERTUS

ALBERTUS

AMICUS

AMICUS

AURELIUS

AURELIUS

AURELIUS

AURELIUS

Neprezimni

Neprezimni

Prezimni

Prezimni

Vmesni dosevki za krmo

Vmesni dosevki za krmo

Neprezimni

Neprezimni

Prezimni

Prezimni

LA ROCCA

LA ROCCA

REICHERSBERGER NEU

REICHERSBERGER NEU

REICHERSBERGER NEU BIO

REICHERSBERGER NEU BIO

BODENFIT

BODENFIT

BONI

BONI

Ostali dosevki

Ostali dosevki

Oljna ogrščica

Oljna ogrščica

Oljna ogrščica, hibrid

Oljna ogrščica, hibrid

Oljna ogrščica, sorta

Oljna ogrščica, sorta

Jara oljna ogrščica

Jara oljna ogrščica

LA ROCCA BIO

LA ROCCA BIO

SIDNEY

SIDNEY

Oljnice

Oljnice

Sončnice

Sončnice

Sončnice za olje

Sončnice za olje

Pisane sončnic

Pisane sončnic

OH sončnice

OH sončnice

Lan za olje

Lan za olje

Oljne buče

Oljne buče

BEPPO

BEPPO

Beljakovinske Rastline

Beljakovinske Rastline

Krmni grah

Krmni grah

Grah za zrnje

Grah za zrnje

Krmni grah

Krmni grah

Krmni bob

Krmni bob

Lupina

Lupina

Travinje

Travinje

Metulnice

Metulnice

TIP

TIP

Travne mešanice za njivske površine (FUTTERPROFI)

Travne mešanice za njivske površine (FUTTERPROFI)

Enoletne mešanice

Enoletne mešanice

Večletne mešanice

Večletne mešanice

FUTTERPROFI EI

FUTTERPROFI EI

FUTTERPROFI IM

FUTTERPROFI IM

FUTTERPROFI KM

FUTTERPROFI KM

FUTTERPROFI KM

FUTTERPROFI KM

FUTTERPROFI LR

FUTTERPROFI LR

Jara Žita

Jara Žita

Sirek

Sirek

Sirek

Sirek

Travne mešanice za trajno travinje (GRÜNLANDPROFI)

Travne mešanice za trajno travinje (GRÜNLANDPROFI)

Mešanice za dosejavanje

Mešanice za dosejavanje

Mešanice za trajni travnik

Mešanice za trajni travnik

GRÜNLANDPROFI G

GRÜNLANDPROFI G

GRÜNLANDPROFI NI

GRÜNLANDPROFI NI

GRÜNLANDPROFI TOPP

GRÜNLANDPROFI TOPP

Alternativna žita

Alternativna žita

Oves

Oves

Jara tritikala

Jara tritikala

Jara pšenica

Jara pšenica

MAX

MAX

MAX BIO